Standpunten

De participatiesamenleving betekent voor de ChristenUnie Dongeradeel:

  • Rentmeesterschap, dus meedoen in de samenleving, ook van mensen met arbeidsbeperking of zonder werk d.m.v. betaald of vrijwilligerswerk en mantelzorg faciliteren;
  • een dienstbare overheid voor alle burgers, ook van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en ouderen;
  • middenstand en boeren via één gemeenteloket en vermindering van regeldruk nog beter faciliteren;
  • waarborgen van de rustdag zonder de hectiek van koopzondagen, met bijzondre aandacht voor kleine ondernemers;
  • voorlichting op alle middelbare scholen over de gevaren van alcohol en drugs en bestrijding van verslavingsproblematiek onder jongeren én ouderen;
  • bevordering van goed woon- en leefklimaat en bereikbaarheid van binnenstad Dokkum en alle woonwijken en dorpen;
  • promoten van Dokkum, de regiostad van NO-Fryslân, met zijn fraaie binnenstad en stimuleren van kansrijke initiatieven op het gebied van Wadden- en terpentoerisme.

Gearfetting:

De ChristenUnie wol krewearje foar de wurkgelegenheid yn ‘e soarch, hannel en yndustry, sawol as yn ‘e tsjinstferlienende, toeristyske en agraryske sektor. Foar leefbere doarpen en buorren yn ús mienskip, mei omtinken foar elkoar. Us jongerein moat ek yn Noardeast-Fryslân in takomst bean wurde. De âlderein en minsken allinne meije harren net yn ‘e steek litten fiele. De kandidaten fan de ChristenUnie stean klear om op grûn fan ús ferkiezingsprogram entûsjast en saakkundich ferantwurding te nimmen.

Hier wordt nog aan gewerkt.....