Bestuur

Bestuur

Het bestuur van deze lokale afdeling bestaat op dit moment uit:

Voorzitter:

Pieter Riepma
Stationsweg 33
9145 RR Ternaard
0519-571769

Secretaris:

Janneke Goodijk-Hijlkema
Van Sytzamastraat 3
9145 SP Ternaard
Tel : 0519-571988

Penningmeester :

Wiebe Feenstra
De Kobbe  57
9101 ZJ in Dokkum
Tel: 0519-294629

Leden:

Folkert van der Veen
Hantumerweg 63
9101 AA in Dokkum
Tel: 0519-294526


Ibannummer: NL88RABO0132731622 t.n.v. ChristenUnie Dongeradeel e.o. te Dokkum