Geschiedenis

Historie

ChristenUnie Dongeradeel is opgericht op in het jaar 2003 als een politieke fusie van RPF en GPV. Voor die datum was er in de zeventiger jaren van de vorige eeuw al een vergaande samenwerking tussen de beide partijen en de SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij). Onder de naam RPF/GPV/SGP is vanaf 1970 meegedaan aan de verkiezingen. In 1974 haalde RPF/GPV/SGP één raadszetel. Wegens een te gering aantal leden haakte de SGP na een aantal jaren af en ging de fractie verder onder de naam GPV/RPF. In het jaar 1994 behaalde deze combinatie drie zetels. Vanaf 1998 zijn het er weer twee leden.