Nieuws

Zomer-update 2017 van de fractievoorzitter

zaterdag 08 juli 2017 10:44 Zomer-update 2017 van de fractievoorzitter in de raad van Dongeradeel namens de ChristenUnie, afdeling Noardeast-Fryslân Een hele mondvol, partijgenoten. Maar zover zijn we nu dat we als ... lees verder

Initiatiefvoorstel burgerparticipatie / nieuwe democratie van ChristenUnie en PvdA is unaniem door raadscommissie Omkriten van Dongeradeel aangenomen

zaterdag 18 maart 2017 21:46 Het initiatiefvoorstel “Nieuwe Democratie”, dat de ChristenUnie naar landelijk voorbeeld tezamen met de PvdA-Dongeradeel heeft ingediend, is in de raadscommissie Omkriten van 16 maart 2017 unaniem... lees verder

Skritlike fragen ChristenUnie hanthaveningstrajekt âld suvelfabryk 'De Dongeradelen'

woensdag 08 maart 2017 08:23 Skriftlike fragen fan de ChristenUnie Dongeradeel d.d. 7 maart 2017 Underwerp: hanthaveningsprosedure âld suvelfabryk “De Dongeradelen”: Ferline jier, yn 2016 hat de ChristenUnie ferskate kearen ... lees verder

Burgerparticipatie – nieuwe democratie in een nieuwe gemeente

Stembusmaandag 30 januari 2017 18:53 Initiatiefvoorstel van de ChristenUnie :
- om voorbereidingen te treffen om meer ruimte te geven aan burgerparticipatie in dorpen en wijken van de fusiegemeente;
- daarbij de bevindingen van projecten zoals het Dwaande-project “Atlas van Noordoost-Fryslân”, het Woonakkoord 2013-2023, het DOM-project, de regionale denktank “CO2-reductie2030” en het pilotproject ‘It Nije Doarp’ te betrekken;
- tot het aanpassen van de oude verordening burgerparticipatie van 2003 in een nieuwe verordening met heldere voorwaarden en spelregels, waaraan nieuwe initiatieven op het gebied van lokale duurzaamheid, wonen, zorg en welzijn dienen te voldoen;
- tot het harmoniseren van de Wmo-verordening 2015;
- de daarvoor noodzakelijke middelen uit het bestaande budget voor de transitie naar de nieuwe gemeente aan te wenden;
- dit besluit als visievoorstel mee te geven aan de Werkgroep Nieuwe Democratie uit de DFK-gemeenten
- dit besluit tevens voor te leggen aan de gemeenteraden van Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. lees verder