Start

Meepraten over het verkiezingsprogramma? Dat kan bij de ChristenUnie!!

dinsdag 27 februari 2018 21:54 Met ingang van 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân een feit. Hieraan vooraf mogen de inwoners in de maand november 2018 naar de stembus om de nieuwe gemeenteraad te kiezen. ... lees verder
Labels
Verkiezingen

Zomer-update 2017 van de fractievoorzitter

zaterdag 08 juli 2017 10:44 Zomer-update 2017 van de fractievoorzitter in de raad van Dongeradeel namens de ChristenUnie, afdeling Noardeast-Fryslân Een hele mondvol, partijgenoten. Maar zover zijn we nu dat we als ... lees verder
Labels

Initiatiefvoorstel burgerparticipatie / nieuwe democratie van ChristenUnie en PvdA is unaniem door raadscommissie Omkriten van Dongeradeel aangenomen

zaterdag 18 maart 2017 21:46 Het initiatiefvoorstel “Nieuwe Democratie”, dat de ChristenUnie naar landelijk voorbeeld tezamen met de PvdA-Dongeradeel heeft ingediend, is in de raadscommissie Omkriten van 16 maart 2017 unaniem... lees verder
Labels

Skritlike fragen ChristenUnie hanthaveningstrajekt âld suvelfabryk 'De Dongeradelen'

woensdag 08 maart 2017 08:23 Skriftlike fragen fan de ChristenUnie Dongeradeel d.d. 7 maart 2017 Underwerp: hanthaveningsprosedure âld suvelfabryk “De Dongeradelen”: Ferline jier, yn 2016 hat de ChristenUnie ferskate kearen ... lees verder
Labels

Burgerparticipatie – nieuwe democratie in een nieuwe gemeente

Stembusmaandag 30 januari 2017 18:53 Initiatiefvoorstel van de ChristenUnie :
- om voorbereidingen te treffen om meer ruimte te geven aan burgerparticipatie in dorpen en wijken van de fusiegemeente;
- daarbij de bevindingen van projecten zoals het Dwaande-project “Atlas van Noordoost-Fryslân”, het Woonakkoord 2013-2023, het DOM-project, de regionale denktank “CO2-reductie2030” en het pilotproject ‘It Nije Doarp’ te betrekken;
- tot het aanpassen van de oude verordening burgerparticipatie van 2003 in een nieuwe verordening met heldere voorwaarden en spelregels, waaraan nieuwe initiatieven op het gebied van lokale duurzaamheid, wonen, zorg en welzijn dienen te voldoen;
- tot het harmoniseren van de Wmo-verordening 2015;
- de daarvoor noodzakelijke middelen uit het bestaande budget voor de transitie naar de nieuwe gemeente aan te wenden;
- dit besluit als visievoorstel mee te geven aan de Werkgroep Nieuwe Democratie uit de DFK-gemeenten
- dit besluit tevens voor te leggen aan de gemeenteraden van Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. lees verder
Labels

De ChristenUnie op werkbezoek bij “Het Bolwerk”

het_bolwerkvrijdag 02 september 2016 21:07 Woensdag 31 augustus waren de raadsleden Rein Ferwerda en Wico Fennema van de ChristenUnie Dongeradeel op werkbezoek bij st. Welzijn Het Bolwerk. In het gesprek met directeur Nutma werd uitgebreid... lees verder
Labels
Zorg, Welzijn & Sport

De illusie van overheidsregulering van de wietteelt

Soft drugsvrijdag 10 juni 2016 23:16 Op het onlangs gehouden Jaarcongres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) van 8 juni steunde het merendeel van de gemeenten een oproep aan het Rijk om experimenten met gereguleerde ... lees verder
Labels

Internetconsultatie Intrekken Zondagswet

internetconsultatiedonderdag 12 mei 2016 19:43 In aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel om de Zondagswet in te trekken, vindt er momenteel een internetconsultatie plaats. Dit is het moment om te laten weten wat u hiervan vindt! lees verder
Labels

Vragen aan het College

vrijdag 04 maart 2016 14:10 Als vervolg van de schriftelijke vragen op 25 januari 2016 wil de ChristenUnie fractie ook onderstaande vragen aan het College van Dongeradeel stellen: lees verder
Labels

Coalitie Dongeradeel weigert onderzoek naar zorgtaken

maandag 08 februari 2016 18:45 Onderstaand artikel hebben ChristenUnie, Dongeradeel Sociaal en PvdA geschreven n.a.v. de weigering van de coalitiepartijen om mee te werken aan een onderzoek van de Friese Rekenkamers naar de ... lees verder
Labels
Zorg, Welzijn & Sport

Schriftelijke vragen aan het college

woensdag 03 februari 2016 20:47 De ChristenUnie heeft op 25 januari en 2 februari schriftelijke vragen gesteld aan het College van Dongeradeel. De schriftelijke vragen gaan over: - De Eneco aandelen die in handen zijn van ... lees verder
Labels

ChristenUnie is voorstander van normalisering van de politieke verhoudingen

woensdag 03 februari 2016 20:42 Nadat de ChristenUnie door coalitiepartijen CDA en FNP uit de coalitie is gezet, hebben wij op 21 december 2015 het initiatief genomen tot normalisering van de verstoorde politieke verhoudingen in... lees verder
Labels
Gemeenteraad

Persoonlijke terugblik van fractievoorzitter Rein Ferwerda op de afgelopen periode

vrijdag 06 november 2015 20:47 De onnodige val van de coalitie CDA-FNP en ChristenUnie in Dongeradeel op 5 november 2015 heeft alles te maken met politieke intimidatie en beeldvorming. Voormalig coalitiepartners CDA en FNP ... lees verder
Labels

FERKLEARRING fan Rein Ferwerda yn de Gemeenteried fan Dongeradiel Dokkum 5-11-2015

vrijdag 06 november 2015 20:38 De verklaring van Rein Ferwerda, zowel in beeld als in tekst. lees verder
Labels
Gemeenteraad

Lêste amtsgebet fan de Ried fan Dongeradiel op 18-12-2014

maandag 22 december 2014 05:24 “Mar út ‘e stobbe Isaï sjit in Twiich op en in Leat út syn woartel draacht frucht. Oer Him is de Geast fan de Heare kommen, de Geast fan wysheid en ferstân, de Geast fan oerlis en macht, de Geast ... lees verder
Labels